ISF

Om ISF


 Om ISF

Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF) er en ideell organisasjon som arbeider med informasjonssikkerhet for medlemmene.

Medlemmene er organisasjoner innen såvel offentlig forvaltning som privat næringsliv, og felles for oss alle er interessen for informasjonssikkerhet og ønsket om å etablere og opprettholde et høyt sikkerhetsnivå. ISF jobber for å være det foretrukne samlende fagmiljøet for informasjonssikkerhet og for å heve sikkerhetsnivået hos medlemsvirksomhetene og i det norske samfunnet generelt.

Målet er å samarbeide i prosjekter - basert på medlemmenes kompetanse og erfaringer - for å belyse og avklare trusler og sårbarheter for den enkelte organisasjon. I tillegg vil medlemmene opparbeide et nyttig kontaktnett hvor de kan ta del i og samarbeide med andre i sikkerhetsarbeidet.

ISF har fire medlemsmøter hvert år i tillegg til en høstkonferanse som går over to dager.

Medlemsmøtene - ofte med sosialt samvær etterpå - gir de enkelte medlemmene god kontakt med personer som jobber med informasjonssikkerhet enten som sin hovedoppgave eller som del av en anne funksjon.

ISF er medlemsdrevet og aktivitetsnivået bestemmes av den årlige generalforsamlingen. I perioden mellom generalforsamlingene forvaltes aktivitetene av ISF-styret. Styret består av 6 representanter fra medlemsbedriftene. Styret velges av en generalforsamling.

Litt historie

ISF ble etablert i januar 1994. I det første driftsåret hadde ISF som det første prosjektet i ISFs regi, i oppgave å oversette den engelske standarden BS7799: Code of Practice for Information Security Management. Denne ble engelsk standard med virkning fra november 1994. Denne ble så erstattet av NS-ISO/IEC 17799, som ble kjøpt inn til alle medlemmene i elektronisk format. Videre har ISF utviklet En Veiledning i Sikring av Tilgang til Internett og En Veiledning i Håndtering av Virusangrep. Medlemmene utarbeidet også kortere informasjonsskriv under betegnelsen ISF-Tips.

Reklamering via ISF sine kanaler

ISF kan reklamere for andre organisasjoner arrangementer, dersom følgende betingelser oppfylles: 1) datoene for arrangementet kolliderer ikke med et ISF-arrangement, 2) ISF-medlemmer får minimum 20%-rabatt på deltageravgiften på arrangementet (gjelder ikke for idelle organisasjoner eller arrangementer til selvkost) og 3) ISF-styret godkjenner reklamering for arrangementet.

Reklamering fra ISF kan da inkludere informasjon/annonse på websiden isf.no og/eller informasjon i e-poster som sendes ut til ISF-medlemmer. Informasjonen vil ligge ute på ISF sine websider i maksimum 4 uker.

Merk at ISF ikke vil sende ut egne e-poster for slike arrangementer, men kan inkludere informasjon i en e-post som ISF allikevel sender ut for eksempel for å informere sine medlemmer om neste ISF-medlemsmøte.