ISF

Info om medlemskap

Vilkår for medlemskap

Iht. ISFs vedtekter skal foreningen være selvfinansierende.

Det er Generalforsamlingen som fastsetter den årlige medlemsavgiften.

Kostnaden for medlemskapet i ISF er kr. 8.000 pr. virksomhet. Pensjonistmedlemskap koster kr. 500 pr. kalenderår.

Ved deltagelse på medlemsmøter kan medlemmene ta med inntil 2 deltagere gratis. Ytterligere deltagere fra hvert medlem belastes 1000kr eksl. mva. Dette beløpet dekker det faglige og middag i forbindelse med medlemsmøtet. Ved deltagelse på kun fagdelen påløper ingen kostnad.

Deltagelse på høstkonferansen/sikkerhetsfestivalen belastes med faktiske kostnader, medlemmer får beste pris mulig.

Virksomheten kan stå registrert med flere kontaktpersoner, men bare en person kan være hovedkontakt. Denne personen vil motta merkantil korrespondanse mellom ISF og virksomheten. De andre kontaktpersonene vil motta medlemsinformasjon.

Du kan når som helst si opp medlemskapet ved å sende en e-post til service@isf.no

Personopplysninger

Norsk informasjonssikkerhetsforum (ISF) er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles.

ISF behandler navn og kontaktopplysninger til bedriftsmedlemmer og til deltakere på medlemsmøter og konferanser. For arrangementer hvor det er servering behandles det i noen grad opplysninger om allergier.

Formålet for å behandle personopplysningene er å ivareta medlemmenes avtale med ISF knyttet til fakturering og faglig oppdateringer. Deltakerlister med navn, stilling og virksomhet deles ut til deltakere og utstillere for å ivareta nettverksbygging. I noen tilfeller kan det være berettiget interesse for å ivareta adgangskontroll til møtelokaler.

ISF overfører også oversikt over deltakelse på møter og seminarer, samt fakturainformasjon til regnskapsfører og revisor.

I tillegg bruker ISF databehandlere til utsending av nyhetsbrev til medlemmene og epost, lagring av dokumenter, utsending av spørreundersøkelser og påmeldinger, arrangementsstøtte og fakturering.

ISFs medlemmer har rett til innsyn i egne personopplysninger, og man kan be om det ved å sende en epost til isf@isf.no