ISF
ISFosloforsideBlå.png

velkommen til

NORSK INFORMASJONS-SIKKERHETSFORUM

 
 

Neste medlemsmøte

 

Medlemsmøter 2019

Ekstraordinær generalforsamling
Mandag 21. oktober
Sopra Steria, Oslo

ISACA / ISF / DND / CSA - Medlemsmøte Bergen
Onsdag 6. november
Kafalfaret Brygghus, Bergen

Julemøte
Onsdag 4. desember
Grand Hotel, Oslo

 
 

Om ISF

Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF) er en ideell organisasjon som arbeider med informasjonssikkerhet for medlemmene.

Medlemmene er organisasjoner innen såvel offentlig forvaltning som privat næringsliv, og felles for oss alle er interessen for informasjonssikkerhet og ønsket om å etablere og opprettholde et høyt sikkerhetsnivå. ISF jobber for å være det foretrukne samlende fagmiljøet for informasjonssikkerhet og for å heve sikkerhetsnivået hos medlemsvirksomhetene og i det norske samfunnet generelt.

Målet er å samarbeide i prosjekter - basert på medlemmenes kompetanse og erfaringer - for å belyse og avklare trusler og sårbarheter for den enkelte organisasjon. I tillegg vil medlemmene opparbeide et nyttig kontaktnett hvor de kan ta del i og samarbeide med andre i sikkerhetsarbeidet.

ISF har fire medlemsmøter hvert år i tillegg til en høstkonferanse som går over to dager.

Medlemsmøtene - ofte med sosialt samvær etterpå - gir de enkelte medlemmene god kontakt med personer som jobber med informasjonssikkerhet enten som sin hovedoppgave eller som del av en annen funksjon.

ISF er medlemsdrevet og aktivitetsnivået bestemmes av den årlige generalforsamlingen. I perioden mellom generalforsamlingene forvaltes aktivitetene av ISF-styret. Styret består av 6 representanter fra medlemsbedriftene. Styret velges av en generalforsamling.

Kontakt oss

➤ E-post
service@isf.no
isf@isf.no

➤ Postboks
Postboks 250 St. Olavs plass, Universitetsgata 2, 0164 Oslo